Dining

Fish Restaurant

Uri ng pagkain

 • Local
 • Scottish

Mga dietary option

 • Vegetarian
 • Vegan
 • Gluten-free

Ambiance

 • Modern
 • Romantic
 • Formal

Iba pang feature

 • À la carte
 • Outdoor seating
 • Tumatanggap ng reservation